Idrott

"Vill ha hjälp med en idrottsläxa! Vi ska svara på massa frågor...

1) Förklara effekten på skelettet efter en längre tids träning.
2) Vad är ”superkompensation” för något när det kommer till träning?
3) Förklara intensiv- och lågintensiv träning.
4) Förklara effekten på hjärtat efter en längre tids träning.

Vi får använda oss av hemsidan: www.sjukvardsradgivningen.se men jag hittar inget på hemsidan och vi har inte gått igenom detta under lektioner."

Jag hittar inte heller något på den hemsidan. Jag tror det bästa är att googla frågorna och påpeka för läraren att hemsidan han/hon valt inte fungerade.

Här har du en bättre hemsida. http://www.sundhalsa.se/

Demokratiskt samhälle

"Jag behöver tips på om det demokratiska samhället kan få risker om människor använder sig av civil olydnad när de inte tycker att saker är rätt. Jag ska skriva uppsats om det, så behöver all hjälp jag kan få! Det är mycket mer, men det har jag skrivit, det är bara det här jag behöver lite tips och information om!"

Om folk sitter i ett hus som ska rivas stör det ju de som ska riva huset. Dessutom kanske huset ska bli en skola och då får barnen vänta. Det kan förstöra mycket för hela samhället.

Matte A

"Jag läser matte a och har verkligen svårt för att förstå såna tal:
Magnus ska på tre dagar cykla 560km. Första dagen cyklade han 3/7 av hela sträckan. Andra dagen cyklade han 5/8 av det han hade kvar. Hur långt cyklade han den tredje dagen? Svara i km.
Skulle uppskatta väldig mycket om du hade tips på hur man kan lösa liknande tal, vad man ska tänka på, osv?"

Det enklaste tycker jag är att dela upp talet i delar. Börja med första dagen, alltså 3/7 av 560km. Först måste du ta reda på hur mycket en sjundedel av 560km är. Det gör man genom att dela 560 med 7. 560/7=80 Nu vet vi hur mycken EN sjundedel är. Han cyklade dock TRE sjundedelar vilket blir 80 (=en sjundedel) * 3=240. Första dagen cyklade han 240km.

Hur mycket har han nu kvar att cykla? Jo, 560km-240km=320km.

Andra dagen ska vi räkna ut hur mycket en åttondel är av det han har kvar. Det blir 320km/8=40km. 40km är EN åttondel men han cyklade ju FEM åttondelar, alltså gångrar vi 40km med 5 och får fram 200km.
Nu har han cyklat 240km+200km=440km.

Hur mycket har han nu kvar? Jo, 560km- det han har cyklat, alltså 440km=120km

Mattetermer

"Hej, jag behöver hjälp med matten,
jag har prov imorgon och kan ingenting om sånna där konstiga ord som tex.
term-term=differens"

För att minnas vad som är vad brukar jag tänka så här.

Addition, addera, plus: Term + term = summa. Ganska lätt att komma ihåg. Dessutom är term samma som minus.

Subtraktion, minus: Term - term = differens. Differens börjar på d som i dåligt. När något är minus är det ju dåligt.

Multiplikation, gånger: Faktor*faktor=Produkt. Om man tar ett pennfack och gångrar det massa gånger får man en helt ny produkt. Kanske något för kontoret?

Division-delat: Täljare = tak, den över strecket. Nämnare = nere. Kvot = svaret, börjar på k som klart. Nu har vi delat tårtan klart.

Aritmetisk talföljd

"Hej! Jag har matteprov imorgon och kan omöjligt lösa den här uppgiften. Jag vet hur man borde göra, men jag får den aldrig rätt.

Talen a, 2a+1, a+b och 7a-b utgör i nämnd ordning efterföljande element i en aritmetisk talföljd. Bestäm a och b.
Svaret ska vara a=5 och b=12. Hur ska den lösas så jag får rätt svar?"

Har du inte lärt dig någon formel i skolan? I annat fall får du helt enkelt testa dig fram. I just den här uppgiften kan man börja med ett lågt tal, kanske 3, som a. Då får vi ut följande.

3, 7 är de första talen. Skillnaden är 4. Tal 3 är då 11 vilket gör att b=8. Sista talet blir därmed fel eftersom det ska vara 15. Det blir dock 13. Alltså är a högre än 3, men inte så mycket mer. Testa dig vidare!

Uppdaterat:
(2a+1)-a=(a+b)-(2a+1), om du bara utvecklar den kommer den bli 2a+2=b då får du ut 5 och 12, sen är det bara att sätta in i formlerna och du får följden 6.
Lite steg i räkningen så du hänger med:
första steget   2(2a+1)=2a+b == andra steget 4a+2=2a+b ==  tredje steget 2a+2=b
första: plus (2a+1) båda sidor och +a båda sidor
andra: utvecklar 2(2a+1) till 4a+2
tredje: minus 2a båda sidor, sen finns det bara en lösning, för a=5 och b=12 (dom får du nog testa fram om du inte har någon mer formel)

Parallellhandling

"Jag behöver hjälp med att skriva en novell med parallelhandlig. Jag vet inte vad den ska handla om, hur får jag till en paralellhandling? Tacksam för svar."

Att skriva med parallellhandling i en novell kan vara svårt då det inte finns kapitel. Ofta skrivs ju parallellhandling genom att vartannat kapitel handlar om Lisa och vartannat om Olle. I en novell får du använda dig av olika stycken istället.

Kanske kan du skriva om En bloggare och en bloggläsare som till slut möts. Eller en Älg och en Björn och båda blir skjutna i slutet. Eller det klassiska, en tjej och en kille som möts och blir tillsammans i slutet. De är kära i varandra alltså. Men viktigast av allt, think outside the box!

Läslogg

"Hur skriver man en läslogg?"

"Skriv gärna ner några citat som du fäster dig vid i boken, något anmärkningsvärt, störande, intressant eller... Skriv sedan ner dina egna reflektioner, kommentarer, frågor du vill ställa eller t ex jämförelser som du vill göra. Du ska lyfta fram vad du själv tänker. Det är sedan intressant att låta andra ta del av din läslogg och kommentera din text. Tanken är att du ska upptäcka och formulera dina egna tankar och åsikter och få ett engagemang till texten. Om alla tar del av varandras refl växer kunskapen. Läsloggen ger ett stöd i inlärningen genom analys och kritiskt tänkande."

Källa: http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=6400000000000002&conference=10400000000000015&posting=19500000004774348

Bli bättre på spanska

"Jag går i spanska, men hur ska jag bli bättre på språket? Alla i min grupp är jättebra utom jag."

På lektionerna kan du sätta dig längst fram vid läraren. Då är man mer uppmärksam och förstår bättre. Häng med och gör läxorna du får. Låt inte dina kompisar störa dig.

I övrigt är det bra att lyssna på spansk musik, se spanska filmer/tv-serier, följa spanska personer på Twitter, läsa spanska bloggar och böcker och så vidare. Musik tycker jag är bra för då kan man göra andra saker samtidigt. Lyssna på samma låt om och om igen och sen när du lärt dig melodin kan du läsa texten och sjunga med. När du kan hela texten nästan utantill kommer du minnas ordföljderna, exempelvis om ett visst ord har artikeln el eller la. Du kommer också lättare höra om man säger si eller så, alltså höra vad som låter rätt. Slå också upp orden så du får ett bättre ordförråd.

Regering

"Hej. Jag behöver hjälp med lite so. Kan du förklara: majoritetsregering, enpartiregering, minoritetsregering och koalitionsregering? Det skulle räcka att du skrev bara lite av varje så det blir lätt att minnas . Tack!"

"Majoritetsregering är när regeringspartiet har majoritetssöd i riksdagen.
Minoritetsregering är när de inte har det.
Koalitiosregering är när flera partier tillsammans bildar en regering"


Källa: http://ungdomar.se/forum.php?thread_id=124592

"Enpartiregering är en regering bestående av ett enda politiskt parti."

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Enpartiregering

Latin

"Hej! Jag behöver lite hjälp med min latin A. Jag undrar om du kan förklara dessa formerna för mig, när använder man vilket?
Nominativ, genitiv, ackusativ och ablativ. Hade varit supersnällt!"

Tyvärr vet jag ingenting om latin personligen, känner heller ingen som kan hjälpa mig. Om det fungerar som i svenskan och tyskan kan jag dock hjälpa dig med de tre första formerna.

Nominativ är grundformen. De andra, Jag (subjekt) plockar (predikat) blommor (ackusativ) åt dig (dativ).
Genetiv är när en sak tillhör någon. Exempelvis Lisas blommor.

Finns det någon läsare som läst latin och kan hjälpa till?

PM

"Hur skriver jag ett pm på en bok jag läst? (precis börjat universitetet...)"

"Promemorior (om de skall vara mer än 2-3 sidor förstås) och likaså uppsatser består i princip av tre centrala delar. Inledning - faktadel - analys. (Sedan tillkommer förstås saker som försättsblad, innehålls- och källförteckning)

En (liten) inledning är alltid bra. Ange vad kärnfrågan/huvudfrågan är redan där, så läsaren har klart för sig vad promemorian handlar om från början. Vidare kan du också redan i inledningen redogöra för hur du har valt att angripa problemställningen/uppgiften. Likaså kan du skriva lite kort om vilka källor du har valt att använda och varför. En inledning behöver inte vara speciellt lång, men det underlättar mycket för läsaren och gör det lättare att följa dina tankegångar. Se det som din ansats, där du slår an tonen för arbetet. Dessutom ser det bra ut, och visar att du är kapabel att ta ett steg tillbaka och reflektera över det du har gjort. Givetvis skriver du inledningen efter själva promemorian.

I faktadelen redogör du för relevanta fakta som hör till problemställningen, rada emellertid inte bara upp en massa fakta, utan försök förklara innebörden av t. ex lagar, doktrin och praxis. Ta även upp skiljaktiga meningar som är av relevans i rättsfallen. Tänk på att försöka vara neutral i denna delen, din egna inställning redovisar du i analysen eller sammanfattningen eller vad du nu väljer att kalla det.

I analysen är det centrala att du "knyter ihop säcken", helt enkelt att du sammanfattar och tar ställning till redan redovisade fakta från föregående del. Vidare skall du undvika att presentera nya fakta eller omständigheter i analysen, de bör redan finnas i faktadelen. 

Glöm inte att vara noggrann i din källförteckning, med hänsyn till sidhänvisningar och upplagor t ex. Läsaren skall kunna se vart du har hittat din information."

Källa: https://www.flashback.org/t148519

I inledningen kanske du kan skriva om vad det är för bok. Hur många sidor har den? Är den verklighetsbaserad?
I faktadelen kan du ta upp handligen.
I analysen berättar du vad du tycker om boken.

Kyrkbröllop

"Vad handlar boken Kyrkbröllop om?"

Läs boken så får du veta din lille rackare! I annat fall kan du googla, lycka till!

Amerikanska inbördeskriget

"Hej, jag har ett historiaprov snart och har fått instuderingsfrågor till det. Det handlar om det amerikanska inbördeskriget. En punkt är: går det att studera revolutionen ur olika perspektiv? Finns det andra perspektiv undrar jag, och på vilket sätt..."

Jag kan tänka mig att du kan se det ur Nordstaternas perspektiv och ur Sydstaternas perspektiv.

"Nordstaterna kallade kriget för The War of the Rebellion (”upprorskriget”), medan sydstaterna kallade kriget för The War for Southern Independence (”kriget för söderns självständighet”."

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Amerikanska_inb%C3%B6rdeskriget

Kanske hade även Europa, Sydamerika eller Afrika åsikter om kriget.

Tidsformer i svenska

"Jag behöver hjälp med min svenskapluggning. Jag har mitt första prov i gymnasiet på onsdag och vi har prov på substantiv, adjektiv och verb, ganska enkla saker kanske? Men jag tycker att det är svårt med alla tidsformer osv. Hur ska jag göra för att lära mig dem lättast?"

Jag vet inte om du har hört de gamla ramsorna. De finns i många olika varianter men här är mina.

Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring.
Verb är något som man gör, till exempel tutar och kör.
Adjektiv är sånt man är, till exempel dum och kär.

När det gäller tidsformer, eller tempus som det också heter, är det nog lättast om du ritar en lista, precis som när man lär sig engelska oregelbundna verb. Exempelvis Go, went, gone eller Buy, bought, bought.

Presens    Preteritum     Perfekt
Go               Went          Gone
Gå               Gick         (Har) Gått

Pluskvamperfekt är som "har-formen" fast lite mer, alltså hade. Verbet är alltid samma på svenska i de två formerna. Har gått, hade gått.
Att futurum är framtidsformen känns ganska självklart.

Spanska preteritum

"Hej! Jag läser steg fyra i spanska och har lite problem med tempuset preteritum. Spankan har ju 3 olika tempus i preteritum: Pretérito Perfecto, Pretérito Indefinido och Pretérito Imperfecto. Men när ska man änvända vad? Och hur vet man när det är Indefinido eller Imperfecto i en text? Väldigt tacksam för svar!"

Pretérito Perfecto motsvarar svenskans "har"-form, det vill säga det uttrycker något man har gjort i förfluten tid. Typ "Jag har spelat fotboll" (He jugado al fútbol) och "Jag har varit glad" (He sido alegre). ALLT som står efter "har" ska alltså böjas enligt Pretérito perfecto.  Det är den lättaste av de tre preteritumformerna. Det är i hög grad regelbundet när det gäller böjningarna, fast naturligtvis med vissa undantag man helt enkelt måste nöta in.

Preterito imperfecto används också i förfluten tid, för historien framåt och uttrycker en vana och något man gjort under en längre tid. Det är helt enkelt något man BRUKADE göra, till exempel "Vi åkte alltid till Spanien på somrarna" (Siempre íbamos a España por los veranos). Det förklarar också bakgrunden i en historia, till exempel "Gatan var fylld av folk" (La calle estaba llenado de gente"), och följs då oftast av ett verb i Pretérito imperfecto, typ "Gatan var fylld av folk och en man skrek" (La calle estaba llenado de gente, y un hombre gritó" (alltså verbet "gritar" i preteritum).

Det leder oss in på Pretérito indefinido, som uttrycker en avslutad handling, och inte en vana. Man använder det när man pratar om vad man gjorde igår, förra veckan, för en månad sen osv osv. Till exempel "Igår sjöng jag" (Yo canté ayer) och "Förra veckan åt jag pizza" (La semana pasada yo comí una pizza).

Det svåra med de två sistnämnda preteritumformerna är att man måste lära sig att växla mellan dem när man skriver, fast det är ingenting man ska behärska fullt ut i steg 4. Rent generellt så kan man dock säga att pretérito imperfecto uttrycker bakgrunden i en historia och pretérito indefinido uttrycker vad som hände och förde handlingen framåt. Till exempel "Det var fint väder och jag åt paella med min mamma (Era buen tiempo, y comí paella con mi madre).

Det här är en väldigt simpel förklaring, men det kräver mycket mängdträning för att lära sig tillämpa och växla mellan de två olika formerna när man skriver på spanska, och det är knappast något man ska kunna behärska fullt ut i steg fyra. Det är där de allra flesta stöter på problem (till och med jag!).

Att veta när det är Indefinido pretérito eller Imperfecto i en text är något man lär sig att se när man pluggat in de respektive böjningsformerna, och då är det lätt att avgöra vad som är vilket.

Svar av Frans www.nojesguiden.se/frans Tack så hemskt mycket för hjälpen!

Vilka instrument?

Vilka instrument spelas i låten Fix You av Coldplay? Skriv dom du hör, tack på förhand! Behöver veta ikväll och hittar inte det någonstans på internet och jag suger på musik men jag hör typ trummor och vad spelas i början, piano eller?

De instrument jag kan höra (tror jag) är orgel, piano, akustisk gitarr, elgitarr och trummor.

Om mig

Jag förstod väl att det skulle komma frågor om vem jag är. Jag har en vanlig blogg också men hade tänkt ha den här anonymt ett tag i alla fall. Jag får väl berätta för er att jag är en tjej som är 22 år. Mer får ni inte veta tills vidare.

Mattetal med parentes

"Hej, jag har ett matteprov imorgon och jag kan nästan allt men det finns EN sak som jag inte förstår. Här är ett tal som är ett ex så du förstår vad jag menar, +3(-5)=
Hur vet man om svaret ska innehålla paranteser eller inte? Jag kanske skrev talet på fel sätt men jag hoppas du förstår vad jag menar. Svara gärna snabbt för jag måste få ett svar idag eftersom jag har ett prov imorgon!"

Man behöver i princip aldrig svara med parenteser på enklare nivåer. Eftersom talet går att räkna ut behövs inga parenteser. Parentesen i det här talet finns bara där för att det skulle se konstigt ut med ett gångertecken och ett minustecken bredvid varandra.

Debattartikel

"Hej, jag ska skriva en debattartikel tills på tisdag. Jag behöver tips på VAD jag ska skriva och HUR jag ska skriva den? Tack på förhand!"

Om du väljer ett aktuellt ämne är det lätt att hitta information. Kanske kan du skriva om att Sverigedemokraterna har kommit in i riksdagen? Jag lade märke till att du har ett utländskt namn och då kan du kanske skriva om dina egna upplevelser. Är du rädd? Bryr du dig inte? Har du någonsin blivit trakasserad av någon "svensk"?

Tycker du det känns för privat eller vanligt, det finns ju en stor risk att många andra har valt samma ämne, så kan du fundera på vad du tycker om att göra. Skriver du om något du gillar blir det mycket roligare. Kanske känns det till och med roligt att söka fakta om ämnet.

Jag antar att du har fått uppgifter av din lärare hur du ska skriva debattartikeln, om inte ger jag dig några grundpelare.

"Upplägget på en debattartikel är enkelt, framhöll han vid seminariet: Det viktigaste kommer absolut först. Sedan följer analys och argumentation och sist själva knorren. Den som tvingar läsaren att tänka till lite extra."

Källa: http://campi.kth.se/professorer-kan-inte-skriva-1.47274

Alltså, börja med att förklara ämnet, exempelvis det säljs 3582 glassar vid Nymans kiosk varje sommar. Däremot säljs det inga på vintern.

Sen kan du ha tre stycken motargument där du skriver det du inte tycker är bra, alltså det som säger emot din egna åsikt.

Sen tar du tre argument om varför du har rätt.

Till sist gör du en liten sammanfattning och binder ihop säcken. Exempelvis, Trots att det är snö på vintern kan man alltså sälja glassar även då med hjälp av mina argument.

Pluggtips till matteprov

"Hej, jag har ett matte-prov nu i veckan och undrar om ni har något tips på hur man ska plugga till det? Man har ju bara suttit och gjort massa tal på lektionerna, hur ska man liksom repetera det på ett bra sätt så man får med allt?"


Jag tycker du ska börja med att fundera på vilka delar av provet du kan och vilka du inte kan. De du redan kan kan du lägga åt sidan för stunden och bara repetera någon dag innan provet. Se till att du förstår hur det fungerar så att du inte bara löser talen per automatik, då kan det bli svårt om det kommer ett svårare tal.

När det gäller det du inte kan kan du börja med att fråga någon duktig om hjälp så att du förstår allt. Var inte rädd för att fråga, det är ju trots allt DITT resultat det rör sig om, ingen annans. Förstår du allt så grattis! Dela upp i mindre delar och koncentrera dig på en viss del i taget. Planeringen är viktig! Se även till att du har tid att repetera, genom repetition lär man sig allra bäst!

För att få högsta betyg ska man ofta reflektera ännu djupare på den svårare delen av provet (beror naturligtvis på vilken nivå man ligger på). I så fall är det bara att analysera allt som kommer i din väg, sådant gillar lärarna!

När man sitter med provet i sin hand kan man lätt få hjärnsläpp. Hoppa över de frågorna och gå direkt på nästa. Lägg ingen tid på att sitta och fundera över de "lätta" frågorna i början. När du sedan gjort klart det mesta av provet kan du gå tillbaka och lösa de luriga uppgifterna, oftast går det jätteenkelt då. Har du tid kan du gärna ta en liten paus och fika efter du gjort provet. Tänk på något annat. Sen kollar du igenom provet igen och ser så du inte gjort några klumpiga fel, det är lätt hänt.

Sist men inte minst vill jag bara säga åt er att skriva tydligt och ordentligt. En vän till mig fick ig på en hel kurs på grund av att läraren trodde ett gångertecken var ett plustecken, inte så kul. Ett enda litet fel kan förstöra så mycket. Lycka till!

Projektarbete

Vad ska jag ha som projektarbete i 3an?

När man väljer projektarbete är det viktigt att man väljer något man tycker om och tycker är roligt, du ska ju trots allt arbeta med det ett helt år! Fundera på vad du gillar och försök binda ihop det med programmet du går på.

Går du bygg kanske du kan snickra ihop en tv-bänk eftersom du älskar att se på tv och skulle behöva en på ditt rum. Du kanske önskar dig en tv av dina föräldrar men får inte ha någon på rummet. Snickrar du då en tv-bänk kanske de ger med sig.

Går du media kanske du kan göra en film eller ett bildspel om dina favoritskor.

Går du fotbollsprogrammet kanske du kan starta upp ett fotbollslag med barn, mammor, hundar eller något annat. Eller så kan du anordna en match mellan två roliga, bra eller dåliga lag. Du kan ta inträde och skänka pengarna till välgörenhet.

Går du frisör kan du kanske göra en håruppsättning på barbiedockor och ställa ut eller fota. Eller göra en håruppsättning av spagetti.

Går du ett helt vanligt program som natur och sam kan du alltid satsa på välgörenhet, det drar folk. Kanske kan du ha hundutställning och sen skriva en rapport om hur din hunds liv sett ut.

Och glöm inte, think outside the box!

Antikens Grekland och antikens Romarriket

Skillnaden mellan antikens grekland och antikens romarriket?

"Tittar man på samhället i Grekland är det småbönder som blir soldater, hopliter. Deras ställning styrks och ger dem politisk makt. Däremot i Rom var det olönsamt att vara småbönder och soldater samtidigt och därför bildade man istället yrkessoldater."

"Grekerna grundade nya städer som handelskolonier medan romarna anlade befästa läger runt om i sitt rike som sedan växte ut till städer som finns än i dag t.ex. London."

Källa: http://blogg.expressen.se/jolanta/entry.jsp?messid=150297

Korståg

"Jag behöver hjälp med att förklara korståg? Kan ni hjälpa mig?"

"Korståg var en serie av religiöst inspirerade europeiska fälttåg, främst till Levanten och Egypten, som från slutet av 1000-talet företogs från den västerländska kristenhetens sida. Det rörde sig om krig auktoriserade av kyrkan och riktades mot folk som uppfattades vara den västliga katolska kyrkans fiender. Korståg sågs som såväl pilgrimsfärd som heligt krig beordrat av Gud via påven, i syfte att erövra Jerusalem och Heliga landet från muslimerna. De två gamla rikena Rom och Bysans hade en ny gemensam fiende, nämligen araberna som hade tagit över östra Medelhavsområdet, Nordafrika, Sicilien och stora delar av Spanien. Man brukar räkna åtta eller nio stora korståg under 1000- till 1200-talet, förutom ett flertal mindre.


Idag finns flera olika syner på vad som räknas som korståg. Vissa hävdar att endast expeditionerna österut för att befria Heliga landet eller stödja dess kristna invånare skall räknas. Andra anser att alla krig som auktoriserats av påven skall räknas. Då inkluderas bland annat även den spanska reconquistan, de nordiska och tyska expeditionerna till Baltikum och Ryssland och den spanska armadans angrepp på England. Korstågshistorien slutar först 1798, då Napoleon erövrar Malta. Denna definition accepteras idag av de flesta. Vissa vill gå än längre, och hävdar att all kamp med religiösa förtecken skall betraktas som korståg."

 

Källa:http://sv.wikipedia.org/wiki/Korst%C3%A5g

 

Annan länk om korståg: http://www.ne.se/korst%C3%A5g


NGOs i Kongo

Här nere finns uppgiften som ska lösas. Finns det någon som vet mycket om NGOs i Kongo och vill hjälpa till? Personligen mailar jag med personen som behöver hjälp så min hjälp får ni inte ta del av.

"Kongo idag är präglat av komplexa skeenden – vad som är samhällskunskap och vad som är historia går inte att hålla isär. Detta är absolut inte unikt för Kongo, men som situationen är idag kan det vara extra påtagligt.

Samhälls- och historiemässiga begrepp som kolonialism och imperialism är viktiga i sammanhanget – likaså att göra och upptäcka historiska politiska, sociala och ekonomiska kopplingar i dagens situation.

Denna uppgift examineras på två sätt. Dels genom en konferens och dels genom ett paper. Er uppgift är at företräda ett intresse som ni tilldelas av oss. Ni ska därför skriva och tala vinklat – tänk "källkritik" och gör tvärtom! Ni ska alltså inte ljuga, men givetvis subjektivt tolka det material ni tar del av till er fördel.

Ni kommer få en inblick i situationen i Kongo på lektionstid, men ni kommer behöva studera den ytterligare i er grupp – både utifrån det intresse/den roll ni tilldelats och utifrån andras roller. Ni behöver förståelse situationen i landet, argument för er sak

Syftet med paperet
Redogöra för er grupps ståndpunkt, er syn på situationen och vad som kan göras för att förbättra den (tänk analysmodellen!). Ni tar sedan del av de andra gruppernas paper så att ni är extra förberedda för konferensen.

Syftet med konferensen
Ni – företrädare för regeringen; oppositionen; FN; internationella företag; NGO:s – har kallats samman för att ge era respektive bilder av situationen i landet och komma fram till en lösning, en väg framåt"

Välkommer till FunderingFörklaring!

Den här bloggen är skapad för att vara ett stöd och en inspirationskälla för de som går i skolan. Jag försöker svara så fort som möjligt eftersom läxor många gånger bara sträcker sig över några få dagar. Jag tänker inte vara ett facit utan vill som sagt bara vara ett stöd eller en inspirationskälla. Du som läsare är naturligtvis välkommen att hjälpa till med dina kunskaper!

Har du en fråga eller fundering? Kommentera i bloggen eller maila mig på funderingforklaring@gmail.com så svarar jag i ett nytt inlägg så fort som möjligt!

RSS 2.0