E=mc²

"Skulle du kunna förklara vad E=mc2 står för, det vill säga inte Energi, massa och ljushastighet, utan vad formeln betyder. Jag har inte riktigt fattat det, tack."

Det här är inte min starka sida så om någon läsare kan förklara på ett lätt sätt vore jag tacksam. Så länge länkar jag till Wikipedia.

"Denna formel anger att när en kropp i en given referensram är i viloläge så besitter den fortfarande energi i form av massa. Detta är i motsats till klassisk mekanik där en vilande kropp inte har någon energi alls. Det är på grund av detta som massan i vissa sammanhang kallas för en kropps viloenergi. E i formeln kan ses som kroppens totala energi, vilken är proportionell mot massan enbart när kroppen är i viloläge."

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/E_%3D_mc%C2%B2

Första världskriget

”Jag behöver hjälp. Här är uppgiften:

BESKRIV FÖRSTA VÄRLDSKRIGET

-Varför krig?
-Händelser under och mellan krigen.
-Efter kriget”

Här kan du läsa, sen googlar du på faktan så att den stämmer.

http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rsta_v%C3%A4rldskriget


Remissinstanser

"Kan du hjälpa mig att ge exempel på remissinstanser. Kanske med ett lagstiftningsexempel? Betydelsen för demokratin av dessa. Tacksam för all hjälp."

Naturskyddsföreningen är en remissinstans.

Lista på remissinstanser.

http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/15/99/39/0b204701.pdf

Lista på remissinstanser för sfi 2008.

http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/16/17/Remissinstanser_sfi.pdf

Läsförståelse

”Jag behöver hjälp med min läsestycket

Så här stor det:

Oj, så varmt det är i dag. Det är bara inne i bussen som det är svalt. Guiden pratar om hur folk lever här. Björn ser en massa fattiga byar utanför fönstret när de susar förbi.Vägen går bredvid Nilen. Men titta där flyter en död ko i vattnet! Några barn badar en bit bort. På stranden går en man och hans djur som drar en kärra. Den är lastad med grönt foder. -Nu ska vi strax stanna och titta och Faraos gravar. Området heter Konungarnas Dal, berättar guiden. Det står en man och väntar på dem när de kliver av bussen. Han visar dem gravarna och han berättar en massa saker för dem. Björn förstår inte mycket men han tycker att det är spännade att gå in i gravarna. Det är långa gångar som mynnar ut i en gravkammare. Han ryser lite. På en del vägger står det tecken. – Jag undrar vad de betyder, tänker Björn. När han kommer ut från gravarna saknar han sin vattenflaska och keps. – Jag skulle inte ha lämnat kvar dem i bussen, tänker han.

Frågorna:

1.Varför är det svalt i bussen? 2. Vad är en guide? 3. Vad är Nilen? 4. Är det bra att bada i Nilen? 5. Vilket djur tror du drar kärran? 6. Varför heter området Konungarnas Dal? 7. Varför förstår inte Björn så mycket när mannen berättar? 8.Varför ryser Björn? 9. Varför är det tecken på väggarna? 10. Varför saknar han vattenflaskan och kepsen? 11. I vilket land är Björn? 12. Varför är han där?

Snälla hjälp mig!! Tack ”

Jag vet inte om jag kan svara på det här. Det verkar vara läsförståelse och det är ju till för att läraren ska se hur duktig du är på att förstå svenska när du läser det. Jag tror helt enkelt att du måste läsa igenom texten så att du förstår den. Sen läser du frågorna och ser till att du förstår dem. Vissa svar står inte i texten utan då måste du tänka själv. Maila mig om du behöver mer specifik hjälp!


Ny adress!

Jag har börjat blogga på Spotlife nu och den nya adressen är funderingforklaring.spotlife.se. Ett tag kommer jag publicera alla inlägg i båda bloggarna men uppdatera era bokmärken och Bloglovin. Jag har samma mailadress som förut, alltså funderingforklaring@gmail.com. Här kan ni lägga till den nya bloggen på Bloglovin! bloglovin

Subjekt eller ackusativobjekt

"Behöver lite hjälp med tyskan eftersom att jag har prov om ett par dagar; en kort fråga... den här meningen är det;
"Was macht dein Bruder?" min fråga lyder; varför är det dein och inte deinen? för Bruder är ju ackusativobjekt och då lägger man ju på "-en" , eller är det alltid dein oavsett om ordet är F, M eller N? förvirrad!"

Bruder är i det här fallet subjektet, eftersom det är honom meningen handlar om. I den här meningen finns inget ackusativobjekt.

Offentlighetsprincipen

"Jag har lite problem med att förstå offentlighesprincipen, vad den innebär och vad den inte tillåter."

"Demokratin mår bra av att granskas. Insyn i myndigheternas verksamhet skapar garantier mot maktmissbruk och ger möjlighet att påverka."

"Vilka handlingar är inte offentliga?

Det finns vissa undantag från principen om handlingsoffentlighet, men de är just undantag. Allmänna handlingar får bara hållas hemliga för att skydda följande intressen:

  • rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation
  • rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik
  • myndigheters verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn
  • intresset att förebygga eller beivra brott
  • det allmännas ekonomiska intresse
  • skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden
  • intresset att bevara djur- eller växtart"
"Vad är en allmän handling?

- En handling innehåller information av något slag: en text, en bild, eller information lagrad på annat sätt, till exempel i en dator.
- En handling är allmän om den förvaras på en myndighet och har inkommit till myndigheten eller upprättats där.
- Allmänna handlingar ska enligt grundregeln vara offentliga och tillgängliga för alla att läsa.
- Minnesanteckningar och utkast till beslut betraktas normalt inte som allmänna handlingar.

Säkerhetskopior undantas från begreppet allmän handling."


Källa: http://www.regeringen.se/sb/d/504/a/3029

Is, are, was, were

"Jag har problem med engelska. Jag vet inte när man ska ha Is there, Are there, Was there eller Were there. Tex i denna mening:

___________ a lot of people at the match last week?

Tack om du hinner skriva detta idag!. Har prov imorgon."

Börja med att fundera ut om det är nutid eller dåtid.

Är det nutid är det is eller are.

Är det dåtid är det was eller were.

Is använder man sig ju av när det är he/she/it. Alltså han/hon/den/det.
Are används när det rör sig om you/we/they. Alltså du/vi/ni/de.

Was används när det är I/he/she/it. Jag/han/hon/den/det.
Were används när det är you/we/they. Alltså Du/vi/ni/de.

Reklam för barn

"Jag ska debattera på engelska varför reklam är bra för barn. Har surfat runt en stund efter artiklar och argument men hittar ingenting användbart. Kan du komma på några argument eller hjälpa till med några bra sidor jag kan inspireras ifrån? Helst på engelska."

Jag kan inte komma på något argument till varför reklam skulle vara bra för barn så det är nog bara att hitta på. Kanske kan det få dem att förstå att det finns olika alternativ. Flingorna i paketet hemma som mamma säger är bäst kanske inte alls är det. Kanske kan barnen lära sig läsa genom reklam.

Om du inte kommer på några bra argument får du försöka gå runt det. Exempelvis att det är stimulerande att få olika intryck och sålla ut det väsentliga.

Franska meningar

"Kan du hjälpa mig att översätta de här meningarna till franska, jag håller på att skriva en text som ska vara inlämnad på tisdag. "Det var nära att du behövde gå om förra året" och "Det är tråkigt att vi inte går i samma klass längre". Tack på förhand."

Jag hoppas att det här stämmer. Det är en fransyska som hjälpt mig, frågan är bara om jag översatte det korrekt till engelska och hon förstod rätt. Hoppas det kan hjälpa dig!

Det är tråkigt att vi inte går i samma klass längre - c'est triste que nous ne soyons plus dans la même classe

Det var nära att du behövde gå om förra året - c'était limite pour que tu doives redoubler l'année

Deras klass splittrades innan lovet -

Ekologi

"Jag har läxor över helgen om ekologi och jag förstår INGENTING. Mina föräldrar kan inte heller så mycket om ämnet så därifrån får jag ingen hjälp, så jag hoppas du kan hjälpa mig med frågorna även fast jag vet att du inte gör läxor åt någon. jag har sökt på google men är inte säker på nåt av dem.

Här är några frågor:

1. Anta att några av växterna i ett växtsamhälle tas bort. Vad händer då med de olika djurarterna i samma ekosystem?

2. I det ”gamla” Sverige var ängarna viktiga för odlingssamhället. Berätta varför de var så viktiga! Varför är det så viktigt att fortsätta slå gamla ängsmarker? Vad händer om ingen sköter om dem?

3. Beskriv energins omvandlingar från det att solstrålar träffar ett blad, genom kedjan, tills energin förloras ut i världsrymden.

4. Berätta om hur antalet arter i Östersjön varierar med salthalten. 
Varför är många djurarter mindre i Östersjön än i havet?"

No är inget favoritämne hos mig så jag kan inte detta utantill. Däremot kan jag gissa mig till svaret på några av frågorna. Står det ingenting i din lärobok? OBS! Svaren på frågorna är INTE faktabaserade, jag har bara funderat högt. Försök tänka själv och knyt an till det du lärt dig på lektionerna!

1. Om man skulle ta bort några av växterna skulle ju några djur inte ha något att äta. Alternativt att det finns för lite mat och då skulle ju några djur dö. Om några djur dör kommer större djur inte ha tillräckligt med mat och så vidare.

2. Om alla ängar skulle försvinna skulle ju djuren som bor där inte ha någonstans att bo och de skulle alltså dö ut. Jag vet inte varför de var så viktiga förr, kanske för att man odlade mat på dem? Jag vet inte.

3. Energins omvandling har jag googlat på men hittar ingenting. Någon läsare som vet?

4. Om man har fiskar i ett akvarium blir de ju mindre än om de får bo i en damm. Kanske har det med utrymmet att göra? Kanske att det finns mer mat i havet?

Oroligheter i Tunisien

"Jag ska skriva en konfliktanalys om oroligheterna i Tunisien. Jag undrar om du har tips på några bra källor som skulle kunna få svara på  följande frågor: Varför sker upproren först nu? Hur ska man lösa problemet, vilka ska sitta i den nya regeringen? Hur har befolkningen haft det under presidentens tid? Vad är det som är det egentliga problemet?
Det är många frågor, men jag uppskattar all hjälp jag kan få."

För trots att Tunisien ansett sig ha lyckats med revolutionen, har osäkerheten varit stor.

Gatugäng har spritt skräck i många städer, i huvudstaden Tunis har plundringar, vandalisering och misshandel blivit vardagsmat.

Källa: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4334997

Kanske kan du maila hit och fråga. http://www.regeringen.se/sb/d/5614/l/sv/pd/5614/e/3504
ud-kss@foreign.ministry.se

Faktauppsats

"Jag ska skriva en faktauppsats om Håkan Hellström och jag har absolut ingen aning om hur man skriver en faktauppsats. Så om du skulle kunna berätta lite om hur en uppsats ska "se ut", så skulle du hjälpa väldigt mycket. Tack på förhand.
För övrigt så ska uppsatsen vara klar imorgon, så jag skulle uppskatta om du svarar så fort du kan."

Här har du en mall. Lycka till och börja i tid nästa gång!
http://fcweb.haninge.se/~leif.eliasson@edu.haninge.se/faktauppsats.pdf?FCItemID=S00531241

RSS 2.0