E=mc²

"Skulle du kunna förklara vad E=mc2 står för, det vill säga inte Energi, massa och ljushastighet, utan vad formeln betyder. Jag har inte riktigt fattat det, tack."

Det här är inte min starka sida så om någon läsare kan förklara på ett lätt sätt vore jag tacksam. Så länge länkar jag till Wikipedia.

"Denna formel anger att när en kropp i en given referensram är i viloläge så besitter den fortfarande energi i form av massa. Detta är i motsats till klassisk mekanik där en vilande kropp inte har någon energi alls. Det är på grund av detta som massan i vissa sammanhang kallas för en kropps viloenergi. E i formeln kan ses som kroppens totala energi, vilken är proportionell mot massan enbart när kroppen är i viloläge."

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/E_%3D_mc%C2%B2

Ekologi

"Jag har läxor över helgen om ekologi och jag förstår INGENTING. Mina föräldrar kan inte heller så mycket om ämnet så därifrån får jag ingen hjälp, så jag hoppas du kan hjälpa mig med frågorna även fast jag vet att du inte gör läxor åt någon. jag har sökt på google men är inte säker på nåt av dem.

Här är några frågor:

1. Anta att några av växterna i ett växtsamhälle tas bort. Vad händer då med de olika djurarterna i samma ekosystem?

2. I det ”gamla” Sverige var ängarna viktiga för odlingssamhället. Berätta varför de var så viktiga! Varför är det så viktigt att fortsätta slå gamla ängsmarker? Vad händer om ingen sköter om dem?

3. Beskriv energins omvandlingar från det att solstrålar träffar ett blad, genom kedjan, tills energin förloras ut i världsrymden.

4. Berätta om hur antalet arter i Östersjön varierar med salthalten. 
Varför är många djurarter mindre i Östersjön än i havet?"

No är inget favoritämne hos mig så jag kan inte detta utantill. Däremot kan jag gissa mig till svaret på några av frågorna. Står det ingenting i din lärobok? OBS! Svaren på frågorna är INTE faktabaserade, jag har bara funderat högt. Försök tänka själv och knyt an till det du lärt dig på lektionerna!

1. Om man skulle ta bort några av växterna skulle ju några djur inte ha något att äta. Alternativt att det finns för lite mat och då skulle ju några djur dö. Om några djur dör kommer större djur inte ha tillräckligt med mat och så vidare.

2. Om alla ängar skulle försvinna skulle ju djuren som bor där inte ha någonstans att bo och de skulle alltså dö ut. Jag vet inte varför de var så viktiga förr, kanske för att man odlade mat på dem? Jag vet inte.

3. Energins omvandling har jag googlat på men hittar ingenting. Någon läsare som vet?

4. Om man har fiskar i ett akvarium blir de ju mindre än om de får bo i en damm. Kanske har det med utrymmet att göra? Kanske att det finns mer mat i havet?

Ett barn blir till

"Jag ska skriva en uppsats om "ett barn blir till". Och jag behöver tips om vad man kan skriva om det. Man fick inte skriva så mycket fakta. Inte faktaspalter om du nu fattar. Hoppas du kan hjälpa mig. Har inga tips."

Du kan antingen skriva i jagform, som att du är barnet som utvecklas. Eller varför inte att du är mamman som bär på barnet och går till mödravårdscentralen och allt vad det heter och får reda på hur barnet mår och hur det utvecklas. I annat fall kan du skriva lite mer åt faktahållet, som en berättelse. Exempelvis, nu är barnet sju månader gammalt och fingrarna är tre centimeter långa. OBS, ingen fakta!

Jag vet inte om ditt arbete ska handla om när barnet blir till, alltså själva parningsakten, eller när barnet utvecklas men skulle det vara själva akten läraren vill läsa om kan du alltid skriva som att du är en spermie. Kanske spermien som kommer tvåa till ägget och som sen får sms från sin bror som vann. Det viktigaste är att du tänker utanför boxen!

Joner

"Vilken jon är det överskott på i en basisk lösning respektive sur lösning? Skriv namn och formel"

"Hur fungerar pH-skalan?

pH < 7      : sur lösning. Här finns vätejoner (H+)
pH = 7      : neutral lösning
pH > 7      : basisk lösning. Här finns hydroxidjoner (OH-)"

 

Källa: http://www.human-academy.com/vetenskaper/naturvetenskap/syror_och_baser.asp

Surt regn

"Jag ska skriva ett arbete om surt regn, varför det är det och vad vi människor kan göra för att minska på det! Jag har ingen aning om hur jag ska göra, är inte alls duktig på no men vill gärna få det bra. Har ingen och fråga i och med att jag gör det på helgen."

"Surt regn är regn med ett pH-värde under det normala, vanligtvis 5,6. Surt regn beror främst på utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider, ofta kallat NOx, till atmosfären. Dessa reagerar med vatten i molnen och bildar syror. Syrorna kan sedan transporteras över långa sträckor i molnen innan de faller ner som regn eller snö.

Utsläppen som orsakar surt regn sker både naturligt, bland annat från vulkaner och skogsbränder, och genom mänskliga aktiviteter, som kraftproduktion, industrier och transporter."

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Surt_regn

Andra länkar.
http://www.buf.kristianstad.se/kick/not/Vattenundersokning/forsurning.htm
http://www.fysik.org/website/fragelada/index.asp?id=12168
http://www-vaxten.slu.se/marken/surt_regn.htm

Fysikformel

E F s s = förflyttningen (sträckan)
F  = kraftkomposanten i förflyttningens riktnin
"Hur räknar man ut arbete, inom fysik?"

Arbete = sträckan * kraften. Jag vet inte hur gammal du är så det är svårt att veta hur avancerat jag ska svara. Om du behöver annan fakta kan du titta in på den här länken.

http://kursnavet.se/kurser/fy1201/fy1201w/download/pdf/Fysiktabell.pdf

Hemtenta i NO

"Hej jag har klarat de flesta frågorna i min hemtenta i NO, men dessa frågor fattar jag verkligen inte.

1. Vad tror du skulle hända om man belyste några växter med grönt ljus?

2. Växter är mestadels gröna. Vilken färg skulle de ha för att samla så mycket som möjligt av solens energi?

3. Förklara hur man uppfattar en bild i en spegel."

På fråga ett vill de ju veta vad du tror skulle hända, inte vad jag tror. Om du verkligen inte har någon aning får du väl testa. Ta en lampa och håll en grön tröja framför.

2. De borde vara svarta eftersom svarta ytor fångar upp mest ljus. Vita ytor reflekterar ljuset.

3. Man uppfattar den spegelvänd. Den är också lika långt från spegelglaset som du själv är.

Heroin

"Ska skriva att arbete i Natur B om Heroin. Men jag hittar inga bra källor, det står bara om vad heroin gör i allmänhet, liksom att det bidrar till prostitution och likanande. Jag vill ner på cell-nivå och se exakt vad som händer med cellerna när man tar Heroin, just för stunden och under abstinens och så vidare. Är tacksam för hemsidor, böcker eller artiklar."

"I kroppen omvandlas heroin till morfin. Men heroin är mer fettlösligt och passerar hjärnblodbarriärer lättare. Då dessa ämnen intas utgör de en vanebildande substans vilket kan leda till ett beroende av dem."

Källa: http://xray.bmc.uu.se/Courses/Bke1/2001/Projects/Endorfins/

Någon läsare som vet någon bra källa?

Saltgruvor

"Hej! Jag behöver veta om hur saltgruvorna kom till, men vet inte var jag kan läsa om det. Kan du länka till en sida som har information? Tack!"

"...men det vanligaste är att man tar upp salt som bildats för över 100-250 miljoner år sedan. Detta salt koncentrerades i grunda hav och dessa enorma saltavlagringar har genom bergskedjeveckning samlats till saltdomer, varifrån de nu kan brytas. Precis som glas är berggrunden plastisk. Saltkoncentrationerna i berggrunden har lägre täthet än det omgivande berget och precis som en droppe olja i vatten strävar efter att stiga, så stiger de mindre saltdomerna, samlas och blir allt större på vägen upp mot jordytan. Det är dock en väldigt långsam process."

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Saltgruva

Tyvärr hittar jag ingen bättre sida. Jag har googlat på saltdoner men hittar inget av värde. Har du inte någon bok från skolan du kan läsa i?

Ekosystem

"Har fått den här frågan på en inlämning i natur och förstår verkligen inte,
"Varför är det viktigt att det är en balans i ett ekosystem?"
Har googlat och kollat i boken som en tok men det står bara ATT det är viktigt, inte VARFÖR?
"

Det kanske är meningen att du ska fundera ut det själv. Men om man tänker efter, tänk om det inte var balans, då skulle ju massa arter dö ut, eller hur?! Fler och fler arter skulle dö ut och till slut skulle det inte finnas några kvar.

RSS 2.0