Ekvation

3x-1/21-5=3 hur räknar man denna typ av ekvation ?
3x-1/21-5+5=3+5
3x-1/21=8
3x*21-1/21*21=8*21
3x*21-1="8*21
63x-1=168
63x-1+1=168+1
63x=169
63x/63=169/63
x=2,682539682539683
"3x-1/21-5=3 hur räknar man denna typ av ekvation?"

3x-1/21-5=3

3x-1/21-5+5=3+5
3x-1/21=8
3x*21-1/21*21=8*21
3x*21-1=8*21
63x-1=168
63x-1+1=168+1
63x=169
63x/63=169/63
x=2,682539682539683

X, Y och Z

"Fattar ingenting! Det jag har är:

15x - 2 z = 100
x= y + z /3
100 = 5y + 3z
jag vet att z är större än y"

Om du inte har fått något sätt att tänka ut det får du helt enkelt gissa dig fram. Någon läsare som kan?

Begränsningsarea

"Jag går i åttan och förstår inte det med begränsningsarea. Nån förklaring?"

Här har du en länk där de förklarar det. Om du inte förstår ändå får du fråga så ska jag försöka förklara lättare.

http://www.webbmatte.se/gym/arabiska/3/3_3_2sv.html

Matte i åttan

"Jag går i åttan och ska snart ha prov och jag kommer verkligen ingen vart i matten och såg att du hjälpte folk med plugget.

Uppgiften lyder såhär:

Sara säljer lotter. Första veckan säljer hon hälften av lotterna och andra veckan en tredjedel. Hon har då kvar 25 lotter. Hur många lotter hade Sara från början?"

Jag har försökt räkna ut det men lyckas tyvärr inte. Däremot har jag gissat mig fram till att det blir 75 lotter.

75/2 = 37,5 37,5/3=12,5 12,5*2=25

Alltså kan du räkna så här.

25/2=12,5 12,5*3=37,5 37,5*2=75

Upphöjt

"Jag behöver hjälp med ett mattetal, ska beräkna detta utan miniräknare, men jag vet inte hur jag kan tänka (2/3)²
Hela talet är 3x² - 5y² då x=2/3 och y=-3/5."

Jag tror att det blir såhär.

3 * (2/3)^2      ==  3*    ( 2/3*2/3) = 3* (4/3) = 12/3 = 4
5* (-3/5)^2      ==  5*    (-3/5 * -3/5) = 5*   (9/5) = 45/5 = 5
4-5 = -1
3 * (2/3)² ==  3*    ( 2/3*2/3) = 3* (4/3) = 12/3 = 4
5* (-3/5)² ==  5*    (-3/5 * -3/5) = 5*   (9/5) = 45/5 = 5

4-5 = -1
UPPDATERAT!

"Jag tänkte också ungefär sådär, men svaret blir -7/15. Vet inte hur det kan bli det."

Jag har räknat och räknat men kan inte få fram det. Om ingen läsare vet får du helt enkelt fråga din lärare! Man kan få det till -75/15 om man räknar om dem till gemensamma nämnare. Så här.

12/3 = 60/15
45/5 = 135/15

UPPDATERAT!

Jo, ni har liksom båda räknat fel, det är så att den upphöjda potensen (den upphöjda tvåan) gäller för både nämnaren och täljaren. Det är en potenslag..

Alltså :
3x² = 3 * (2/3)²= 3*(4/9)=(3/1) * (4/9)= 12/9
5y² = 5* (3/5)² = 5* (9/25)=(5/1) * (9/25)= 45/25

När du sen stoppar in det i formeln igen blir det:
12/9 - 45/25 = -7/15

60 - 135= -75

Alltså -75/15

Tack så hemskt mycket för hjälpen!

PPM

"Nitrithalten på kött är 150ppm. Hur många gram nitrit får 2,4kg kött högst innehålla?"

"Uttryckt i procent är 1 ppm = 0,0001 procent"

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Ppm

2,4 kg =2400g Jag tar bort prefixet, alltså kilo. Nu har vi det i rena gram.

0,0001*150=0,015 Kött får dock innehålla 150 ppm, därför gångrar vi det med 150.

2400*0,015=36 Nu vet vi hur mycket det får vara i 2,4 kilo kött.

Förändringfaktor

"Vore jättesnällt om du kunde hjälpa mig med matten, har prov imorgon. Förstår inte hur jag ska göra med en uppgift som denna: Bestäm den förändringsfaktor som motsvarar den procentuella förändringen?  -19%."

"Förändringsfaktorn kan användas på följande sätt:
"

 

Källa: http://www.webbmatte.se/display_page.php?id=149&on_menu=797&page_id_to_fetch=2007&lang=swedish&no_cache=534873

På den här sidan finns det väldigt bra förklarat!


Matte på engelska

"Har problem med matten:
"The population of Australia is 18 million, of which 3.5 million people live in Sydney and 1 million people live in Perth.
What fraction of the population live in Perth or Sydney?"
Hur ska jag göra?"

Du ska räkna ut hur många av 18 miljoner som bor i Perth eller Sydney. Sydneys befolkning på 3,5 miljoner plus Perths befolkning på 1 miljon blir tillsammans 4,5 miljoner. 4,5 miljoner, alltså 4 500 000, av 18 miljoner, alltså 18 000 000 räknar man ut genom att dela delen med det hela. Alltså 4 500 000/18 000 000=0,25 =25%

Kom ihåg det, delen genom det hela. Då får du fram procent!

Mattetal

"En mattefråga: Det är julafton och av alla julklappar Gustaf får är 1/4 kläder. Hur mycket av det som är kvar är verktyg, om verktyg är 1/3?"

Jag förstår inte frågan. Menar du 1/3 av 3/4? I så fall kan du göra om det till siffror. 1/4=25% 25*3=75 1/3 av 75=25.

Formel

"Ange formeln för beräkning av en quaternion som beskriver en omorientering av ett koordinatsystem φ (grader) kring sin egen z-axel."

Formeln borde du ha fått av din lärare. Lycka till!

Tal i pyramider

"Min dotter går i fyran och har fått en klurig matteläxa. Tal som uppfattas som en pyramid. Finns det någon möjlighet att få hjälp med detta?

Pyramidtal
"

Jag tror att allt ska bli 1000 i den första pyramiden. Det stämmer utom på en rad, den markerade. Dessutom stämmer det inte på de diagonala raderna där det bara finns två tal.  Det kan dock vara så att det bara är de vågräta och de yttre som ska bli 1000. I den andra pyramiden är det dock svårare eftersom man inte vet vad det ska stå i toppen. Jag har testat med 1000 men det gick inte. Det känns som att det ska vara ganska enkelt eftersom det är för fjärdeklassare men jag vet ärligt talat inte hur man ska göra. Någon läsare som är smartare?

1000
570 430
180  540 280
250  30  430 290

Uppdatering

"Hej igen!
Såg på din blogg att du försökt lösa detta. Jag har kommit fram till följande, vet ej om det är rätt.

Jag började nederst:

350 + 90 är 440
Diffen blir då 60 i en rad ovanför och 440 + 60= 500
Sedan 500 och 500
Överst 1000

Vad tror du om detta?"

Det kan mycket väl stämma men jag tycker fortfarande det är för klurigt för en 10-åring. Det bästa kanske är att fråga fröken?

Träddiagram

"Skulle du kunna förklara träddiagram i matte på ett bra sätt?"

Jag hittade en film som beskriver träddiagram väldigt bra!

Träd och skuggor

"Hej! Jag behöver lite hjälp med ett matteproblem, kanske du kan hjälpa?

"Ett lodrätt träd kastar en 17,3 m lång skugga på marken. Samtidigt kastar en 75 cm hög käpp en skugga som är 80 cm lång. Hur högt är trädet? Svara i meter och avrunda till en decimal."

Okej, jag tänkte så här:
80/100 = 0,8
0,8*75 = 60
17,3/100 = 0,173
0,173*60 = 10,38 = 10,4

Men, det kan ju inte stämma? Det låter ologiskt, det borde vara något runt 15 eller så...Har jag gjort något fel? Hjälp!"

75/80=0,9375 Nu vet vi hur mycket käpp/träd det går på varje skuggcentimeter.
17,3*0,9375=16,21875=16,2 Trädets höjd.

Minsta gemensamma nämnare

"Jag läser MaB och försöker nu lära mig hur man räknar ekvationer med nämnare. Jag förstår inte hur man gör! Hur räknar man ut vilket tal som är minsta gemensamma nämnare (mgn)? Exempel på tal.
Mattetal"

I det här talet är det ganska lätt att se att alla nämnare, talen under bråkstrecket, kan bli 12. 4*3=12, 3*4=12 och 6*2=12. Om man gör om alla tal så att alla nämnare i hela talet blir samma, i det här fallet 12, så kan man stryka dem. Varför?

Exempel: Om 16 och 8 ska delas med 8 blir det 16/8 och 8/8. Vi gör om det till procent så det blir tydligare. 16/8= 100/8*16=200%. 8/8=100/8*8=100%. Delar vi båda talen med 8 först får vi fram följande, 16/8=2 100%*2=200%. 8/8=1 100%*1=100%. Precis samma sak alltså!

Därför ska du gångra alla täljare, talen ovanför bråkstrecken, med rätt tal. Rätt tal är alltså det tal som gör att nämnaren blir den minsta gemensamma nämnaren. I det här fallet gångrar du x med 3, 2x-1 med 4 och 5 med 2.

Area på triangel

"En rektangel ritas in i en rätvinklig triangel med kateterna 6 cm och 8 cm. Hur stor area kan rektangeln få? En rektangel med sidorna 3 cm x 4 cm ger tydligen störst area. Men hur ställer man upp en ekvation som visar det?"

För att räkna ut arean på en triangel lägger man ihop två likadana trianglar så de bildar en rektangel och delar det på två. Som störst kan en rektangel i en triangel bli lika stor som halva höjden och halva bredden. Se min bild.

Ekvationen skulle bli h/2*b/2=arean på rektangeln i triangeln
h=höjden, b=bredden
Matte

Många nollor

"Jag går i åttan och har ett tal som lyder så här:
Tjockleken av en sedel är ca 0.1 mm. Hur hög blir en bunt sedlar om du växlar en miljard kronor i hundralappar?"

Du måste börja med att räkna ut hur många hundralappar det blir. Det får du fram genom att dela en miljard kronor, alltså 1 000 000 000, med 100. 1000000000/100=10 000 000

Nu vet vi att det är 10 000 000, alltså 10 miljoner, sedlar. Då gångrar vi det med millimetrarna så att vi får reda på hur hög högen blir. 10 000 000 * 0,1mm = 1 000 000mm. Om man omvandlar det till meter blir det 1000 meter vilket är en kilometer.

De här talen är lätta att räkna ut i huvudet eftersom det bara är nollor efter första ettan. Då kan man bara flytta kommatecknet. När man delar 1 000 000 000 med hundra kan man bara stryka de två sista nollorna i båda talen.

Prefix

"Hur räknar man detta tal?
0,00045 m till um (grekiskt m).
Det är prefix, jag förstår mig inte på detta..."

Har du mer information om dessa grekiska meter? Jag hittar tyvärr ingenting på internet. Någon läsare som vet?

Matte A

"Jag läser matte a och har verkligen svårt för att förstå såna tal:
Magnus ska på tre dagar cykla 560km. Första dagen cyklade han 3/7 av hela sträckan. Andra dagen cyklade han 5/8 av det han hade kvar. Hur långt cyklade han den tredje dagen? Svara i km.
Skulle uppskatta väldig mycket om du hade tips på hur man kan lösa liknande tal, vad man ska tänka på, osv?"

Det enklaste tycker jag är att dela upp talet i delar. Börja med första dagen, alltså 3/7 av 560km. Först måste du ta reda på hur mycket en sjundedel av 560km är. Det gör man genom att dela 560 med 7. 560/7=80 Nu vet vi hur mycken EN sjundedel är. Han cyklade dock TRE sjundedelar vilket blir 80 (=en sjundedel) * 3=240. Första dagen cyklade han 240km.

Hur mycket har han nu kvar att cykla? Jo, 560km-240km=320km.

Andra dagen ska vi räkna ut hur mycket en åttondel är av det han har kvar. Det blir 320km/8=40km. 40km är EN åttondel men han cyklade ju FEM åttondelar, alltså gångrar vi 40km med 5 och får fram 200km.
Nu har han cyklat 240km+200km=440km.

Hur mycket har han nu kvar? Jo, 560km- det han har cyklat, alltså 440km=120km

Mattetermer

"Hej, jag behöver hjälp med matten,
jag har prov imorgon och kan ingenting om sånna där konstiga ord som tex.
term-term=differens"

För att minnas vad som är vad brukar jag tänka så här.

Addition, addera, plus: Term + term = summa. Ganska lätt att komma ihåg. Dessutom är term samma som minus.

Subtraktion, minus: Term - term = differens. Differens börjar på d som i dåligt. När något är minus är det ju dåligt.

Multiplikation, gånger: Faktor*faktor=Produkt. Om man tar ett pennfack och gångrar det massa gånger får man en helt ny produkt. Kanske något för kontoret?

Division-delat: Täljare = tak, den över strecket. Nämnare = nere. Kvot = svaret, börjar på k som klart. Nu har vi delat tårtan klart.

Aritmetisk talföljd

"Hej! Jag har matteprov imorgon och kan omöjligt lösa den här uppgiften. Jag vet hur man borde göra, men jag får den aldrig rätt.

Talen a, 2a+1, a+b och 7a-b utgör i nämnd ordning efterföljande element i en aritmetisk talföljd. Bestäm a och b.
Svaret ska vara a=5 och b=12. Hur ska den lösas så jag får rätt svar?"

Har du inte lärt dig någon formel i skolan? I annat fall får du helt enkelt testa dig fram. I just den här uppgiften kan man börja med ett lågt tal, kanske 3, som a. Då får vi ut följande.

3, 7 är de första talen. Skillnaden är 4. Tal 3 är då 11 vilket gör att b=8. Sista talet blir därmed fel eftersom det ska vara 15. Det blir dock 13. Alltså är a högre än 3, men inte så mycket mer. Testa dig vidare!

Uppdaterat:
(2a+1)-a=(a+b)-(2a+1), om du bara utvecklar den kommer den bli 2a+2=b då får du ut 5 och 12, sen är det bara att sätta in i formlerna och du får följden 6.
Lite steg i räkningen så du hänger med:
första steget   2(2a+1)=2a+b == andra steget 4a+2=2a+b ==  tredje steget 2a+2=b
första: plus (2a+1) båda sidor och +a båda sidor
andra: utvecklar 2(2a+1) till 4a+2
tredje: minus 2a båda sidor, sen finns det bara en lösning, för a=5 och b=12 (dom får du nog testa fram om du inte har någon mer formel)

Tidigare inlägg
RSS 2.0