Kolla i arkivet!

Jag får ofta frågor om saker jag redan skrivit om. Om jag inte svarar på just din fråga beror det alldeles säkert på det. Vissa lämnar tyvärr ingen mail- eller bloggadress och då kan jag inte berätta för er att jag redan har skrivit om det och ni tror att jag struntar i er.

Aktörs- och strukturperspektiv

"Jag behöver hjälp med Historia A. Förklara gärna för mig vad Aktörs- och strukturperspektiv är."

"Inom historieämnet studeras både aktörer och strukturer, då aktörer här rör sig om antingen individuella personer eller kollektiv. Man brukar tala om ett aktörs- respektive strukturperspektiv, och man ställer sig frågan om den ena tenderar att dominera över den andra under ett visst historiskt skeende. Är det aktörer (enskilda eller kollektiva individer) som har makten över historiens utvecklingsgång, eller är det snarare så att det är strukturerna (maktapparaten, institutionerna, tekniken osv.) som styr över den historiska utvecklingen? Det kan emellanåt vara så att den ena eller den andra har ett visst övertag under en viss tid, men det kan även röra sig om en kombination av de båda. Ett bra exempel på ett aktörsperspektiv är våra handlingskraftiga kungar, som genom sina starka personligheter lyckades utvidga sin makt på bekostnad av andra grupper i samhället, i synnerhet adeln. Ett annat bra exempel på strukturperspektiv utgör våra samhälleliga institutioner som, när väl på plats, kan vara svåra att förändra eller rucka på."

Källa: http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=6500000000000027&conference=10400000000000028&posting=19500000004604681

Namn

"Vi ska ha ett tal om våra namn på svenskan snart och jag måste ha reda på mer fakta om mitt namn. Finns det några bra sidor förutom wikipedia och namntoppen?"

Jag har hittat två sidor till och hoppas att du får hjälp av dem!

http://www.historiska.se/misc/gemensam/Nomina/nomina/
http://svenskanamn.alltforforaldrar.se/

Islam och judendom

"Jag ska jämföra judendom och islam och har prov på det. Vad är viktigast att jämföra? (Det är ett SO-arbete) Gärna jämföra med kristendomen också."

Största skillnaden mellan Islam och de andra är vem profeten är. Muslimer vet ju att Muhammed är profeten medan kristna och judar vet att det är Jesus.

Likheterna är i stora drag att allt handlar om kärlek. Man ska inte döma andra och så vidare. Tyvärr går det många gånger överstyr inom alla religioner och man börjar älska sin gud mer än sin familj.

Har har du två länkar där du kan läsa mer.

http://skolarbete.nu/skolarbeten/likheter-och-skillnader-inom-judendom-kristendom-och-islam/
http://www.mimersbrunn.se/Judendom_Kristendom_Islam_jaemfoerelser_14244.htm

Är du muslim, kristen eller jude? Snälla berätta mer!

Trafficking

"På måndag börjar projektveckor på min skola. Det innebär att vi inte har några lektioner alls utan enbart arbetar med vårat projekt fram till jul. Min grupp ska skriva om trafficking. Har du tips på pålitliga och inspirerade engelska källor/artiklar om det ämnet som vi kan använda? (Projektet ska nämligen skrivas på engelska)

Bästa hälsningar en årskurs 1:are på gymnasiet"

Jag har tyvärr ingen källa i bakfickan utan länkar till några jag hittat. De är på svenska men kanske kan de hjälpa dig ändå, man kan ju alltid översätta. Finns det någon läsare som vet bra sidor?

http://hem.passagen.se/martin_wallberg/9.htm
http://www.unicef.se/stoppa-exploateringen-av-barn-nu/fakta-om-exploatering-av-barn/unicefs-arbete-mot-trafficking-i-ost-och-centraleuropa
http://www.samverkanmottrafficking.se/


Fattiga och rika

"Måste börja med och säga tack för en underbar blogg som hjälpt mig mycket. Jag behöver hjälp med att analysera skillnaden mellan rika och fattiga i världen idag och vilka konsekvenser det ger. Jag har sökt runt lite på google och hittat träffar men ingen som riktigt passar."

Jag hittar inte heller någon optimal sida men jag länkar till några sidor och hoppas att någon av dem kan hjälpa dig! Finns det någon läsare som vet någon sida? Konsekvenserna kan du kanske fundera ut själv i viss mån.

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2004rank.html

http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rldens_ekonomiska_historia

http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rm%C3%B6genhet

"En omfattande samhällsvetenskaplig forskning har funnit negativa effekter av stor ojämlikhet i inkomster, förmögenhet och utbildning, liksom ett antal positiva effekter."

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Oj%C3%A4mlikhet

De och dem

"Jag undrar om du kan förklara när man ska använda de eller dem, jag har jättesvårt och blandar alltid ihop!"

Det är det många som gör! Det är ganska enkelt om man tänker efter.

De används när det är just den gruppen av personer som man syftar på. Exempelvis de spelar fotboll.

Dem används när personerna är ett objekt. Exempelvis Jag tittar på dem. Meningen handlar ju om mig, det är ju jag som tittar, och dem är bara ett objekt i meningen.

I vissa fall kan det kännas svårt att veta vilket det ska vara men då får man tänka efter en extra gång eller helt enkelt skriva dom, det ser mycket bättre ut än att skriva fel.

NSDAP

"När (år) blev Hitler ledare för NSDAP?"

På den här sidan står det.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Nationalsocialistiska_tyska_arbetarepartiet

Aktiederivat

"Vad är ett aktiederivat?"

"Aktiederivat kan användas i många syften, exempelvis
till att öka eller minska exponeringen i en enskild aktie/
aktiemarknad eller som ett portföljskydd. Aktiederivat
används oftast som ett komplement till en befintlig
aktieportfölj."

Källa: http://www.handelsbanken.se/shb/inet/icentsv.nsf/vlookuppics/y_bankarenden_privat_infoblad_ovriga_derivat/$file/infoblad_ovriga_derivat.pdf
Aktiederivat kan användas i många syften, exempelvis
till att öka eller minska exponeringen i en enskild aktie/
aktiemarknad eller som ett portföljskydd. Aktiederivat
används oftast som ett komplement till en befintlig
aktieportfölj.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Aktiederivat

Palestina-Israel konflikten

"Kan du göra ett inlägg om hur man redovisar på bästa sätt? Hur man ordnar ett bra redovisnings upplägg? Jag ska redovisa om Palestina-Israel konflikten, men det finns så mycket att hämta och jag vet inte riktigt vilket jag ska prioritera. Vad ska jag ta med för att lära klassen och samtidigt inte tråka ut dem? Och så vidare.."

Årtal och annat som man bara rabblar upp tråkar ut de flesta. Försök istället att hitta spännande fakta eller fakta som berör. Leta efter intervjuer med drabbade civila och skriv om enstaka personer istället för att nämna människorna som en klump. 100 000 dödade är inte lika intressant som en berättelse om ett barn som såg sin mamma dödas av en bomb, eller hur?!

När du redovisar kan du för din egen skull använda dig av en mind map, då håller du enkelt koll på var i redovisningen du befinner dig.

Börja med en spännande inledning så att de känner att det ska bli spännande att lyssna. Prata också fritt och stå inte med näsan i papperet.

Hitler

"Hur kunde Hitler få så mycket makt? Varför gjorde inte de andra länderna någonting för att stoppa honom?"

Här kan du läsa om Hitlers väg till makten, väldigt intressant.

http://www.sub.su.se/forint/thit23.htm

BRÅ

"Gå in på www.bra.se (det stod så på uppgiften).

* Vad är brottsprevention/brottsförebyggande arbete? Vilka strategier finns för att förebygga brott?
*Vilka är de vanligaste brotten i sverige?"

Du kan inte alls ha letat själv för det är väldigt lätt att hitta svaren. Jag ska inte göra din läxa åt dig, försök själv istället.

UPPDATERAT!

http://www.bra.se/extra/pod/?action=pod_show&id=45&module_instance=15
http://www.bra.se/extra/pod/?action=pod_show&id=21&module_instance=15

Förintelsen

"Jag vill gärna ha hjälp med några länkar/källor om hur det var i Sverige under förintelsen, både vad man gjorde (för att stoppa, hjälpa mm.) och hur det var här för människorna! Undrar även vilket år förintelsen startade, vet att andra världskriget startade 1939, men har även läst någonting om 1933."

"förintelsen, engelska Holocaust, hebreiska shoa, det av nazisterna och deras allierade genomförda folkmordet på judar 1941–45. I vidare bemärkelse avses även nazisternas förföljelse av judar 1933–41, den statligt initierade dödshjälpen (eutanasiprogrammet) som bidrog till att bereda marken för förintelsen samt folkmorden på andra grupper som av nazisterna klassades som mindervärdiga under andra världskriget."

Källa: http://www.ne.se/f%C3%B6rintelsen

http://folkmord.se/forintelsen/
http://www.mimersbrunn.se/Foerintelsen_12134.htm

Demokrati i antikens Grekland

"Jag ska skriva en uppsats om antikens grekland demokrati. Jag ska ha frågeställning och syfte. Sen ska jag ha med inledning. Kan du hjälpa mig lite om vad man kan skriva och var man kan hitta bra info?"

"Kungar, tyranner och aristokrater störtades av städernas medborgare."

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Antikens_Grekland

"Före år 800 f.Kr. kan man vara säker på att mellan 50-90 % av den vuxna befolkningen i antikens Grekland var beroende av jordbruket för sin försörjning. De samhällen som fanns då var samlingar av bondehushåll. I sådana agrarbaserade samhällen och aristokratiska samhällen eller i kungadömen fanns det ingen som hade möjlighet och intresse av att fundera på alternativa styrelseformer som demokrati."

Källa: http://web.comhem.se/~u13115096/Demokratism/demokratins%20utveckling.html

Begränsningsarea

"Jag går i åttan och förstår inte det med begränsningsarea. Nån förklaring?"

Här har du en länk där de förklarar det. Om du inte förstår ändå får du fråga så ska jag försöka förklara lättare.

http://www.webbmatte.se/gym/arabiska/3/3_3_2sv.html

Hålla i en lektion

"Jag ska hålla en svenskalektion i ca 10 minuter. Man ska lära dom andra något, och jag har verkligen ingen aning om hur jag ska göra. Är väldigt nervös för att stå där framme, så har du några tips på hur jag ska göra och vad jag ska prata om?"

Kan du något de andra inte kan? Någon sport? Något om djur? Något om Australien? Du kanske har rest någonstans dit ingen annan har varit? Jobbar din mamma med något häftigt? Är du den enda som har koll på bloggvärlden? Försök tänka ut vad du är intresserad av och hur du kan utveckla det. Om du skriver om något du redan kan mycket om blir det så mycket lättare. Att skriva själva arbetet kommer gå snabbare eftersom du inte måste söka så mycket fakta. Dessutom kommer du minnas vad du ska säga lättare.

För att inte vara så nervös är det viktigt att du tränar ordentligt. Träna på vad du ska säga varje gång du är ensam och kan prata högt för dig själv. Kanske när du cyklar till skolan och inte möter någon? När du sen ska redovisa tar du bara ett djupt andetag och ler, du vet ju vad du ska säga. Lycka till, jag håller tummarna för dig!

Matte i åttan

"Jag går i åttan och ska snart ha prov och jag kommer verkligen ingen vart i matten och såg att du hjälpte folk med plugget.

Uppgiften lyder såhär:

Sara säljer lotter. Första veckan säljer hon hälften av lotterna och andra veckan en tredjedel. Hon har då kvar 25 lotter. Hur många lotter hade Sara från början?"

Jag har försökt räkna ut det men lyckas tyvärr inte. Däremot har jag gissat mig fram till att det blir 75 lotter.

75/2 = 37,5 37,5/3=12,5 12,5*2=25

Alltså kan du räkna så här.

25/2=12,5 12,5*3=37,5 37,5*2=75

Hemtenta i NO

"Hej jag har klarat de flesta frågorna i min hemtenta i NO, men dessa frågor fattar jag verkligen inte.

1. Vad tror du skulle hända om man belyste några växter med grönt ljus?

2. Växter är mestadels gröna. Vilken färg skulle de ha för att samla så mycket som möjligt av solens energi?

3. Förklara hur man uppfattar en bild i en spegel."

På fråga ett vill de ju veta vad du tror skulle hända, inte vad jag tror. Om du verkligen inte har någon aning får du väl testa. Ta en lampa och håll en grön tröja framför.

2. De borde vara svarta eftersom svarta ytor fångar upp mest ljus. Vita ytor reflekterar ljuset.

3. Man uppfattar den spegelvänd. Den är också lika långt från spegelglaset som du själv är.

Upphöjt

"Jag behöver hjälp med ett mattetal, ska beräkna detta utan miniräknare, men jag vet inte hur jag kan tänka (2/3)²
Hela talet är 3x² - 5y² då x=2/3 och y=-3/5."

Jag tror att det blir såhär.

3 * (2/3)^2      ==  3*    ( 2/3*2/3) = 3* (4/3) = 12/3 = 4
5* (-3/5)^2      ==  5*    (-3/5 * -3/5) = 5*   (9/5) = 45/5 = 5
4-5 = -1
3 * (2/3)² ==  3*    ( 2/3*2/3) = 3* (4/3) = 12/3 = 4
5* (-3/5)² ==  5*    (-3/5 * -3/5) = 5*   (9/5) = 45/5 = 5

4-5 = -1
UPPDATERAT!

"Jag tänkte också ungefär sådär, men svaret blir -7/15. Vet inte hur det kan bli det."

Jag har räknat och räknat men kan inte få fram det. Om ingen läsare vet får du helt enkelt fråga din lärare! Man kan få det till -75/15 om man räknar om dem till gemensamma nämnare. Så här.

12/3 = 60/15
45/5 = 135/15

UPPDATERAT!

Jo, ni har liksom båda räknat fel, det är så att den upphöjda potensen (den upphöjda tvåan) gäller för både nämnaren och täljaren. Det är en potenslag..

Alltså :
3x² = 3 * (2/3)²= 3*(4/9)=(3/1) * (4/9)= 12/9
5y² = 5* (3/5)² = 5* (9/25)=(5/1) * (9/25)= 45/25

När du sen stoppar in det i formeln igen blir det:
12/9 - 45/25 = -7/15

60 - 135= -75

Alltså -75/15

Tack så hemskt mycket för hjälpen!

Anabola Steroider

"Jag behöver hjälp med ett Hemkunskaps-arbete som ska handla om Sterioder och Kosttillskott. Men jag hittar inga bra källor där det finns information om Anabola Steroider."

Här har du en bra länk med massa information!

http://anabola.se/

Etnicitet i förintelsen

"Jag letar efter hur etnicitet spelar in i förintelsen, men hittar ingenting. Kan du hjälpa med länkar eller vad du tror? (Har skrivit lite men det räcker inte.)"

Olika etniciteter var väl egentligen vad det handlade om under förintelsen. Judarna blev ihjälgasade och mördade. Här har du en länk. Hoppas det är till någon hjälp!

http://www.levandehistoria.se/node/2275

Filmanalys

"Hej, hur skriver man en filmanalys?"

Här har du en väldigt bra förklaring på hur man skriver en filmanalys!

http://www.mcenter.se/filmforum/images/PDF/filmanalys.pdf

Homosexuella

"Hej du underbara människa som erbjuder läxhjälp! Min fråga: Jag ska skriva i Sv. A en argumenterande text om varför homosexuella par också borde på adoptera. Jag har dock lite problem med att hitta statistik på nätet om vad barnen själva till homosexuella tycker om sin uppväxt, hur många % av befolkningen i Sverige som är homosexuella och hur vanligt det är med homosexuella adoptioner. Kan du hjälpa mig att hitta lämpliga källor?"

"Statistik visar att homosexuella män som representerar mindre än tre procent av de vuxna männen"

Källa: http://www.homosidan.se/rfsl.htm

På den här sidan borde du kunna hitta bra statistik. Den stämmer i alla fall korrekt.

http://www.scb.se/

Kalla Kriget

"Jag skulle behöva hjälp med några frågor i Historia A som jag håller på med. Avsnittet jag läser om kallas för "Kalla Kriget" och jag undrar verkligen på vilket sätt man kan säga att Koreakriget och Vietnamkriget var typiska "kallakrigetkrig" och vem det var som slutligen vann kriget och varför?"

"En utlöpare av kalla kriget var Koreakriget 1950–53."

Källa: http://www.ne.se/kalla-kriget

"Under kalla kriget permanentades uppdelningen: 1948 grundades Republiken Korea (Sydkorea) samt Demokratiska folkrepubliken Korea (Nordkorea)."

Källa: http://www.ne.se/koreakriget

"Då så också skedde vore det verklighetsfrämmande att säga något annat än att "USA segrade i det kalla kriget"."

Källa: http://forum.skalman.nu/viewtopic.php?f=22&t=32750&start=15

Heroin

"Ska skriva att arbete i Natur B om Heroin. Men jag hittar inga bra källor, det står bara om vad heroin gör i allmänhet, liksom att det bidrar till prostitution och likanande. Jag vill ner på cell-nivå och se exakt vad som händer med cellerna när man tar Heroin, just för stunden och under abstinens och så vidare. Är tacksam för hemsidor, böcker eller artiklar."

"I kroppen omvandlas heroin till morfin. Men heroin är mer fettlösligt och passerar hjärnblodbarriärer lättare. Då dessa ämnen intas utgör de en vanebildande substans vilket kan leda till ett beroende av dem."

Källa: http://xray.bmc.uu.se/Courses/Bke1/2001/Projects/Endorfins/

Någon läsare som vet någon bra källa?

Darfurkonflikten

"Jag har en sak jag gärna skulle vilja ha lite hjälp med! Du behöver inte skriva så mycket, jag skulle helst vilja ha bra källor som skrivit om etnicitet och Dafur-konflikten. Tacksam om du kan hjälpa, då det är svårt att hitta bra källor att få information ifrån!"

Här har du länkar! Hoppas du får nytta av dem!

http://sv.wikipedia.org/wiki/Darfurkonflikten
http://www.sweden.gov.se/sb/d/11652
http://www.dn.se/nyheter/varlden/vapenvila-i-darfurkonflikten-1.1049108
http://www.ne.se/etnicitet
http://www.mimersbrunn.se/Darfurkonflikten_14794.htm
http://www.sverigemotrasism.nu/index.php?option=com_content&view=article&id=41:etnicitet&catid=17:identitet-och-etnicitet&Itemid=29&lang=sv

Inkomst eller utgift?

"Kan du hjälpa mig med vad som är inkomter respektive utgifter av dessa? (För ett företag) Löner, lokal, ränteinkomster, ränteutgifter, varuinköp, varuförsäljning, reklam, amortering."

Några kan du nog lista ut om du bara tänker efter.

Löner, får företag löner eller betalar de ut löner?

Lokal, hyr/köper ett företag en lokal eller säljer/hyr de ut lokalen de sitter i?

Ränteinkomster, låter som en inkomst.

Ränteutgifter, låter som en utgift.

Varuinköp, där hör du ju på namnet att det är ett inköp, alltså går det åt pengar.

Varuförsäljning, när man säljer något brukar man få pengar för det.

Reklam, om ett företag vill ha reklam för sina produkter måste de ju köpa det. De kan ju inte förvänta sig att någon ska göra reklam åt dem och dessutom ge dem pengar.

Amortering kan ju vara lite svårare men du har säkert fått lära dig i skolan vad det betyder. I annat fall kan man söka på ne.se och se vad man hittar. Så här står det. "amortering, periodisk avbetalning av en skuld."

Reklamfoto

"Jag går mediaprogrammet med inriktning Fotografisk bild. Nu är det så att jag och en till tjej ska redovisa på tisdag och jag är en sån som alltid är ute i sista stund, gick in på bloglovin och kom på att jag följde den här bloggen. Så nu minsann tänkte jag fråga om hjälp.

Fokusera på följande frågeställningar:


1. Vilken roll (syfte/uppgift) har reklamfoto i dagens samhälle? (tänk kulturellt och socialt)
2. Vad är typiskt för bildens innehåll (motiv) i reklamfoto? Visa exempel
3. Vad är typsikt för bildens form (hur man fotar: teknik, bildkomposition m.m) i reklamfoto? Visa exempel.
4. Hur har ovanstående 3 punkter förändrats under historiens gång? Visa exempel.

5. Berätta om några kända fotografer (från olika tidsepoker) inom reklamfoto. Vad var typiskt för dem? Visa exempel.

Är det någon som kan hjälpa mig med det här?"

 

1. Reklambilder ser man överallt numera. Vissa fotar saker, se fråga två och tre, så de kan sälja bilderna till vilket företag som helst. Andra fotar åt företag och fotar därför mer avancerat, eftersom de vet vad företaget vill ha.

 

2. Innehållet är ofta helt vanliga saker som frukt, en fågel, en penna och så vidare. Företag behöver alla möjliga vanliga saker på bild till reklam.

 

3. Reklamfoton, på saker, har ofta enkla bakgrunder så att de är lätta att frilägga. Ingen vill ju köpa ett foto med ett störande objekt i bakgrunden, då kan man inte använda det till så mycket. Exempel,

http://www.google.se/images?q=reklamfoto&hl=sv&tbs=isch:1&prmd=i&ei=o9_WTMavG4KZOsv4yfsF&sa=N&start=0&ndsp=18

 

4. Om man tänker på modellerna på bilderna har de blivit betydligt mindre.

 

5. "Emil Heilborn (1900-2003) var under 1930-talet en av Sveriges främsta industri- och reklamfotografer. I en rak och effektiv stil, med utgångspunkt i konstriktningen ”den nya sakligheten”, skildrade Emil Heilborn tidens teknologi: maskinerna, stålet, det löpande bandet, bilarna, flygplanen, elektriciteten. 

Hans bilder rymmer spänning och dramatik i form och komposition, ofta med överraskande bildvinklar, djärva beskärningar och fokusering på detaljer. Tonläget är färgat av mellankrigstidens optimism och framtidstro."

Källa: http://www.bildmuseet.umu.se/pressinfo-emil_heilborn.html


Eminem

"Hur har rap eller Eminem påverkat individ, samhälle eller ungdomskulturen och vilka uttryck de har tagit sig?"

Det jag kan säga på rak arm är ju att rapen har fått ungdomar att klä sig i för stora byxor som hänger nere vid knäna. Din fråga är väldigt spretig så det är svårt att svara. Jag tror du måste fundera hur du tror att det har påverkat och sen söka lite fakta om det du vill skriva mer om.

Texter som rappas innehåller ofta väldigt starka ämnen. Kanske kan unga människor ta till sig många av problemen och på så sätt må bättre. Eller tvärt om, de blir bråkstakar.

Även graffiti har ju blivit ett samhällsproblem.

Kvinnors arbetsliv i Frankrike

"Jag ska skriva uppsats om kvinnors inflytande då bestämde jag mig för deras arbetsliv. Nu ska jag ha med syfte och frågeställningar, och det har jag och ska också skriva om hur de var på 1900-talet och idag. Sen ska jag också se hur kvinnors arbetsliv ser ut i Frankrike. Skulle du kunna hjälpa mig att börja med inledning och lite bra källor?"

Du kanske kan börja med en fråga eller ett påstående. Exempelvis, vet du hur gammal din farmor var när hon började arbeta. Eller, min mormor blev slagen på fingrarna när hon frågade om hon fick arbeta. Då väcker du läsarens nyfikenhet och uppmärksamhet.

"För det första har kvinnor arbetat inom hushållet: för sin familj och sina närmaste släktingar och andra närstående."

Källa: http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/arbete/historik/

"I och med projektet P.A.R.M.E arbetar det franska partnerskapet för att hjälpa de utestängda kvinnorna till arbete eller utbildning samt hitta en lösning på barnomsorgsproblemet."

Källa: http://www.genderschool.se/html/samverkan/samverkan.shtml

"Exempelvis kommer arbetskraften som är under 34 år att minska med 11 procent i Frankrike och 25 procent i Spanien till 2015."

Källa: http://www.manpower.se/MPNet3/Content.asp?NodeID=54513&ref=SWEDEN_NORDIC

RSS 2.0